Hola, hola, Panowie, jest jeszcze Pan Bóg na niebie!

Revelatur enim ira Dei de caelo super omnem impietatem et iniustitiam hóminum, qui veritatem in iniustitia détinent.
„Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta” (Rz 1, 18).

Jeśli odkształciciele wiary katolickiej myśleli, że ich geszefciarskie usiłowania tworzenia nowego kościoła „na swój obraz i podobieństwo” będą trwałe i pozostaną bezkarne, to znaczy, że nie wzięli pod uwagę podstawowego faktu, że Kościół Katolicki jest instytucją Boską. A skoro tak jest, to Bóg upomni się o prawdę, którą sam objawił, a której odkształciciele nakładają pęta (por. Rz 1, 18).
Ignorancja i błąd są powszechne, jednak coraz więcej osób ochrzczonych, deklarujących przywiązanie do wiary katolickiej, dopuszcza prawdę do głosu.
Bóg upomina się o prawdę, którą sam objawił. Proces ten trzeba widzieć i zań Panu Bogu gorącym sercem dziękować. I współpracować w zaszczytnym dziele odzyskiwania katolickiej doktryny, kultu i moralności.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube