Tag: czasy zamętu powszechnego

Problem oświetlenia

Kwestie można przedstawiać rozmaicie. Umysł ludzki bywa sprzedajny. I tak może żonglować słowami, aż wykaże, że herezja nie jest herezją. Werbalne zwodzenie.
Kwestie można oświetlać rozmaicie. Są tu elementy istotne, jak: Kto mówi? Co mówi? Jak mówi? Jak argumentuje? Po co mówi? W jakim kontekście mówi?
Filozofia klasyczna wychodzi od obiektywnego stanu rzeczy. To jest prawda – zgodność umysłu z rzeczywistością. Veritas est adaequatio rei et intellectus. Klasyczna definicja prawdy.
Katolika interesuje obiektywny stan rzeczy. Nie dać się zwieść perswazyjnej atrakcyjności oświetleń. Dopuścić prawdę do głosu w czasach zamętu powszechnego zakrawa na heroizm. Wysoce upragniony!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

To już nie ten poziom debaty

Niejedna polska dusza ma już za sobą lekturę istotnych treści katolickich i jest w stanie odróżnić ortodoksyjną katolicką doktrynę od herezji oraz katolickiego pasterza od heretyka.
Padły słowa, w które trudno uwierzyć. Wycofywanie rozumu z dyskursu religijnego nie jest procederem katolickim. Demagogia religijna, pohukiwanie bez argumentów rozumowych, wymachiwanie argumentem posłuszeństwa. To nie jest katolicka kultura prezentowania doktryny i poważnych problemów, które zafundowano Kościołowi – nie tylko w ostatnich pięciu latach. Chcą katolików używających rozumu i zdolnych do prawdziwościowej diagnozy wpędzić w poczucie winy?
Katolik słyszy głos prawdy. Katolik używa rozumu. Katolik diagnozuje herezje. Katolik błąd odrzuca – od kogokolwiek by nie pochodził.
Ocieplanie wizerunku heretyka nie jest procederem katolickim.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Losy dusz wiernych

„I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mk 13, 13).

„Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy ci, którzy są w Azji, do których należą Figelos i Hermogenes” (2 Tm 1, 15).

„W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii” (2 Tm 4, 16-17).

Wyjątkowo linkuję. Nie dla reklamy osób czy bloga, czy dla analizy pewnych być może dyskusyjnych aspektów artykułu, ale dla zwrócenia uwagi na problem, ujęty tu w lapidarnym sformułowaniu: „Mistrzowie życia duchowego zauważają, że jeśli diabeł nie ma przystępu do danej osoby, np. z powodu jej świątobliwości, to stara się zniszczyć jej relacje z innymi ludźmi, a także jej wizerunek w oczach otoczenia. Bóg dopuszcza do sytuacji, które stają się dla takich osób próbą pokory”.
Rzecz jasna, trzeba dzisiaj poczynić pewne zastrzeżenia i uściślenia. W przeszłości bowiem – jeszcze do lat sześćdziesiątych XX wieku – katolicki depozyt wiary przekazywany był wiernie i powszechnie. Ostatnie kilkadziesiąt lat natomiast naznaczone jest problemem zdrady i odkształcenia – przez zmianę doktryny i przemilczanie niektórych jej aspektów oraz niekatolickie rozbudzanie apetytów na dalsze jeszcze zmiany. Procesy w skali globalnej. A restrykcjom podlegają dzisiaj dusze, które katolicki depozyt wiary chcą zachować w całej czystości –  nieuszczuplony i nieodkształcony.
Poczyniwszy powyższe uściślenia i wracając do treści artykułu, możemy skonkludować:
Ci, którzy odważają się dzisiaj – w czasach zamętu powszechnego – stawać do szlachetnej walki o odzyskanie wiary katolickiej (a więc i Tradycji jako jej niedyspensowalnego komponentu!), niechże zechcą wziąć powyższe pod uwagę, aby kiedy przyjdą (a przyjdą!) doświadczenia podobne do tych tu przedstawionych, NIE ZDEZERTEROWAĆ!

Artykuł tutaj


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Rada

„A wydaje mi się, że ja też mam Ducha Bożego” (1 Kor 7, 40).

Parvus error in principio magnus est in fine.
„Mały błąd na początku staje się wielkim na końcu” (Arystoteles).

Przecież nie jestem autoryzowany, aby w tej kwestii nakazywać. Jednak daję roztropną radę na czas zamętu powszechnego.
Spośród głosów na dzisiejszej agorze wyszukujmy i multiplikujmy głosy duchownych katolickich, tych duchownych, którzy odprawiają wyłącznie tradycyjną Mszę Świętą i głoszą ortodoksyjną – w każdym detalu – katolicką doktrynę, bez domieszki herezji i niezweryfikowanych produkcji objawieniowych.
Być może dobroczynność zastosowania tej rady ujawni się nam po latach. To jest rada na czasy zamętu powszechnego. Odstępstwo będzie się nasilać.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube