Więcej upomnienia, więc mniej dusz potępionych

O ileż mniej byłoby obrazy Bożej, grzechów i nieszczęść ludzkich, i dusz idących na potępienie, gdybyśmy częściej praktykowali upomnienie braterskie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube