Wniebowstąpienie Pańskie

Z Katechizmu Katolickiego Św. Piusa X:

Czego naucza nas szósty artykuł Wyznania wiary: wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego?
Szósty artykuł Wyznania wiary naucza nas, że Jezus Chrystus, czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu, na oczach swych uczniów, własną mocą wstąpił do nieba, a jako Bóg będąc równym w chwale swemu Ojcu, został jako człowiek wyniesiony ponad wszystkich Aniołów i świętych i ustanowiony został Panem wszystkich rzeczy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.