Ku uczczeniu Matki Bożej

Kto jest początkującym w zakresie znajomości łaciny kościelnej, dobrze uczyni, jeśli w dzisiejsze święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia wiernych, wyuczy się doskonale Pozdrowienia anielskiego w języku Kościoła.

Ave, María, gratia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris túi, Jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nóstrae. Amen.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.