Tag: człowiek

Człowiek może się zmienić

Itaque nolite ante tempus judicare, quoadúsque veniat Dóminus, qui et illuminábit abscóndita tenebrárum, et manifestábit consília córdium.
„Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc” (1 Kor 4, 5).

Ryzykowne jest i obarczone wielkim ryzykiem błędu, jeśli patrzę na bliźniego przez pryzmat etykietki, którą mu – z jakichś względów – w bliższej czy dalszej przeszłości przykleiłem. Człowiek może się zmienić!
I nawet wiadomości o tym bliźnim, które mam sprzed trzech miesięcy, mogą okazać się już nieprawdziwe.
Ludzie najbardziej cnotliwi i świątobliwi mogą upaść w błoto grzechów śmiertelnych.
Ludzie obciążeni od lat wieloma ciężkimi grzechami i nałogami mogą się dźwignąć i powstać do życia świętego.
Ryzykowne jest i obarczone wielkim ryzykiem błędu, jeśli patrzę na bliźniego przez pryzmat etykietki, którą mu – z jakichś względów – w bliższej czy dalszej przeszłości przykleiłem. Człowiek może się zmienić!
Wielką nieuczciwością jest, gdy ktoś nie chce przyjąć do wiadomości faktu zmiany bliźniego.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Prawda o człowieku

„Wszędzie pełno nierozważnych sądów. Ten, o którym zwątpiliśmy, nagle się nawraca i staje się najlepszym. Ten zaś, po którym wiele się spodziewaliśmy, nieoczekiwanie upada i staje się najgorszym” (św. Augustyn, Kazanie 46 – O pasterzach).

Można ująć historię człowieka jedynie pod kątem wszystkiego, co w ciągu życia wyznawał w konfesjonale. Czy to będzie cała prawda o człowieku?
Można ująć historię człowieka jedynie pod kątem wszystkiego, z czym w ciągu sobie nie poradził, czego – z racji ograniczeń – bez złej woli nie dopełnił. Czy to będzie cała prawda o człowieku?
Można ująć historię człowieka jedynie pod kątem wszystkiego, co w ciągu życia realizował dobrego. Czy to będzie cała prawda o człowieku?

W związku z powyższym postulaty są przynajmniej dwa:

  1. Zachować ostrożność w szafowaniu globalnymi ocenami w odniesieniu do tej czy innej osoby.
  2. Zachować realistyczną świadomość ciągle otwartej możliwości zmiany tej czy innej osoby – na lepsze bądź na gorsze.

Gdy dzisiaj wydaję wyrok na tę czy inną osobę, jej sytuacja coram Deo może już być inna niż przedstawia się to oczom ludzkim.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube