Człowiek może się zmienić

Itaque nolite ante tempus judicare, quoadúsque veniat Dóminus, qui et illuminábit abscóndita tenebrárum, et manifestábit consília córdium.
„Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc” (1 Kor 4, 5).

Ryzykowne jest i obarczone wielkim ryzykiem błędu, jeśli patrzę na bliźniego przez pryzmat etykietki, którą mu – z jakichś względów – w bliższej czy dalszej przeszłości przykleiłem. Człowiek może się zmienić!
I nawet wiadomości o tym bliźnim, które mam sprzed trzech miesięcy, mogą okazać się już nieprawdziwe.
Ludzie najbardziej cnotliwi i świątobliwi mogą upaść w błoto grzechów śmiertelnych.
Ludzie obciążeni od lat wieloma ciężkimi grzechami i nałogami mogą się dźwignąć i powstać do życia świętego.
Ryzykowne jest i obarczone wielkim ryzykiem błędu, jeśli patrzę na bliźniego przez pryzmat etykietki, którą mu – z jakichś względów – w bliższej czy dalszej przeszłości przykleiłem. Człowiek może się zmienić!
Wielką nieuczciwością jest, gdy ktoś nie chce przyjąć do wiadomości faktu zmiany bliźniego.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube