Dobrze jest dla człowieka głęboko zgodzić się z Panem Bogiem

Mihi autem adhaerere Deo bonum est,
ponere in Domino Deo spem meam,
ut annuntiem omnes operationes tuas.
„Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga,

w Panu wybrałem sobie schronienie,
by opowiadać wszystkie Jego dzieła” (Ps 73(72), 28).

Pan Bóg uczy człowieka, co jest dobre i co jest złe.
Nauka Boża – Objawienie Boże – znajduje się w Piśmie Świętym i Tradycji→

Dobrze jest poznawać Bożą naukę.
Dobrze jest poznawać Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji.
Dobrze jest poznawać Wolę Bożą.
Dobrze jest wypełniać poznaną Wolę Bożą.
Dobrze jest czynić dobro.
Dobrze jest unikać grzechu.
Dobrze jest być w stanie łaski uświęcającej.
Dobrze to dla człowieka tak żyć i tak umierać.

Dobrze to dla człowieka głęboko zgodzić się z Panem Bogiem.
Moment wstępny, przełomowy i kluczowy dla prowadzenia głębokiego
i uczciwego życia duchowego.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube