Szacunek dla bliźnich wyraża się także w piśmie

Język polski. Nasz język ojczysty.
Grzecznościowa reguła ortograficzna jest taka:
W piśmie rozmówcę i adresata zawsze tytułujemy Dużą Literą.

Więcej tutaj→


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube