Dopuścić prawdę do głosu

Deus verax est. „Bóg jest prawdomówny” (J 3, 33).
Apostoł Narodów naucza: „Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta” (Rz 1, 18).
Podawanie herezji w opakowaniu katolickim jest rozminięciem się z prawdą. Przetrącona epistemologia – zamglenie intelektu.
Podawanie herezji w opakowaniu katolickim jest zwodzeniem całych rzesz katolików. Problem planetarny – coraz nachalniejszy.
Podawanie herezji w opakowaniu katolickim jest narażaniem katolików na wieczne potępienie. Działanie antyduszpasterskie – szkodzące duszom.
Przyzwolenie na błąd, zamiast przeciwstawienia się mu, jest zdradą prawdy.
Postulat jest fundamentalnie jeden – możliwy do realizacji: dopuścić prawdę do głosu.
Kto czyta, niech rozumie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube