Umanamente impossibile

Tylko zarys problematyki.
* Katechizm czy język wroga? Podeptanie prawd katechizmowych?
* Bóg nie jest wewnętrznie sprzeczny. Duch Święty jest dany dla wiernego przekazu niezmiennego depozytu wiary – depositum fidei. Duch Święty nie jest zmienny.
* Powoływanie się na Ducha Świętego, aby uzasadniać antykatolickie postulaty zmiany jest działaniem o charakterze apostazji.
* Zakaz nawracania na wiarę katolicką jest jawnym obaleniem Ewangelii.

* Unieważnienie grzechów wołających o pomstę do nieba.
* Unieważnienie grzechów cudzych.
* Usuwa się grzechy wołające o pomstę do nieba i grzechy cudze, wprowadzając nowomowę. Rewolucyjny aspekt lingwistyczny.
* Kto kontroluje język, ten włada.
* Nachalność procesów wydaje się po ludzku niemożliwa do przezwyciężenia.
Tylko zarys problematyki.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube