Prezent dla Matki Bożej

fra_angelico_zwiastowanie

Anioł Pański. Jeśli ktoś jeszcze nie zna tej maryjnej modlitwy w języku Kościoła, niechże na święto Zwiastowania zrobi Matce Bożej prezent i wyuczy się tej modlitwy doskonale na pamięć.

Nagranie audio oraz tekst z wyraźnie zaznaczonymi akcentami
dostępne są tutaj


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube