Tag: lingua Latina

Łacina kościelna

Łacina kościelna nie jest „dla zainteresowanych”. Jest dla wszystkich katolików!
Jeśli jej nie znamy, powinna być dla nas brakiem do RYCHŁEGO nadrobienia.
Jeśli ją znamy, powinna być dla nas chlubą.

Katolik kształci się chętnie.
Katolik chętnie modli się w języku Kościoła.


Jedyna strona w polskim internecie,
która umożliwia przyswojenie
podstaw łaciny kościelnej→ LINGUA LATINA


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kroki cierpliwe w czasach zamętu

Lingua Latina

W czasach jawnego i autoryzowanego odkształcania katolickiego depozytu wiary należy trzymać się tegoż depozytu wiary – bez odkształceń.
Nasza cierpliwa i systematyczna praca to między innymi zapoznawanie się z językiem łacińskim – językiem Kościoła – a w szczególności z modlitwami katolickimi.
Na blogu Sacerdos Hyacinthus mamy do dyspozycji stronę internetową (chyba jedyną tego rodzaju) LINGUA LATINA, na której znajdziemy teksty i nagrania wszystkich podstawowych modlitw katolickich, starannie zapisanych z poprawnymi akcentami tutaj
Najnowsze uzupełnienie to dodanie wersji PDF w wygodnym formacie A5 (do wydruku) modlitwy Anioł Pański tutaj

Drukujmy, przyswajajmy, rozpowszechniajmy!

Niech w polskim domu w kraju i za granicą
rozbrzmiewa codzienna modlitwa w języku Kościoła!

Nie próżnujemy. W czasach jawnego i autoryzowanego odkształcania katolickiego depozytu wiary duszy rozumnej przystoją kroki cierpliwe. Katolickie.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Łacina kościelna podeptana, więc jedność modlitewna zerwana

Bardzo trzeba zważać na to, kogo się czyni swoim doradcą i autorytetem. W sprawach wiary rzymscy katolicy nie potrzebują żadnych doradców spoza kręgu rzymskiego katolicyzmu. Mądrość Kościoła od wieków pięknie reguluje wiele dziedzin życia katolickiego. Sprawą bynajmniej nie drugorzędną jest sprawa języka używanego przez katolików – w świętej liturgii i w modlitwie.
Porzucenie katolickich zwyczajów skutkuje pożałowania godną mizerną praktyką. Uszczegółowienia przeliczne. Zaprawdę, powrót do katolickiej kultury jeszcze przed nami – w całej rozciągłości. Trzeba odzyskiwać katolickie myślenie i trzeba odzyskiwać katolickie obyczaje.
Wrogowie naszej wiary katolickiej bardzo się cieszą z tego, że katolicy już nie potrafią modlić się razem. Wpływowe środowiska doprowadziły do tego, że przy modlitwie katolików różnych narodowości, prawie nikomu do głowy nie przyjdzie, aby modlić się w języku Kościoła→, języku, który przez całe wieki jednoczył wszystkich katolików na całym świecie.
Już nawet wymogi zwykłej kultury osobistej i grzeczności wymagałyby, aby na wspólnej modlitwie uszanować obecność katolików innych narodowości i dać wtedy priorytet językowi łacińskiemu – jednoczącemu.
Widzimy, do jakiego prostactwa doprowadziło porzucenie katolickiej kultury i języka Kościoła. Media mieniące się katolickimi oraz wielkie sanktuaria w Polsce mają w tym zakresie wiele do zrobienia. Od podstaw.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Język łaciński idzie pod strzechy!

Musi iść, bo to język Kościoła Katolickiego i język polskiej kultury – od wieków.
Wykorzenienie narodów katolickich i środowisk kościelnych z języka łacińskiego jest niepowetowaną stratą. Możliwość odrobienia karygodnych zaniedbań i uwolnienia się od kagańca ostracyzmu nałożonego na łacinę przez wrogów wiary katolickiej jest w naszym zasięgu.
Mamy do dyspozycji między innymi elementarną pomoc w odzyskiwaniu znajomości języka łacińskiego – łaciny kościelnej. Jest to strona internetowa

LINGUA LATINA→

Jeśli już zrozumieliśmy wagę sprawy,
udostępnimy i roześlemy ten link do tysiąca osób!
Będzie to strategiczny krok w dobrą stronę.

Musimy uczyć się myśleć i działać w kategoriach strategii o szerokim zasięgu,
bo tu chodzi o sprawy Boże.
Nie próżnujmy!

Link do rozsyłania: http://sacerdoshyacinthus.com/lingua-latina/


Katolik kształci się chętnie.
Katolik chętnie modli się w języku Kościoła Katolickiego.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube