Zbawienne 100 kilometrów!

Missa tridentina (1)

Jeśli ktoś ma dostęp do Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim w zasięgu 100 kilometrów, niechże się zastanowi nad stanem swojej wiary. I niech podejmie decyzje stosowne. Zbawienne sto kilometrów!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube