Różańce troskliwe. Codzienne!

W trosce o zbawienie dusz pomnóżmy Różańce! Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca. A jeśli obowiązki stanu nam pozwalają, odmawiajmy codziennie cały Różaniec – wszystkie trzy części – rozważając tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.
Przed odmówieniem Różańca powiedzmy Matce Bożej intencję pilną: o nawrócenie grzeszników, o dobrą spowiedź dla pogrążonych w grzechach ciężkich.
Pomnóżmy Różańce. Ratujmy dusze od wiecznego potępienia!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.