Tag: Różaniec

Kazanie na V Niedzielę po Objawieniu, 6.02.2022: PRAWDZIWA Msza i Różaniec!

Kazanie na V Niedzielę po Objawieniu, 6.02.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

PRAWDZIWA Msza i Różaniec.
Cóż za potężne zestawienie!
(Ks. Gommar De Pauw)

Gromadźmy się częściej w miejscach, gdzie codziennie odprawiana jest Msza Święta w rycie rzymskim i wspólnie odmawiany jest Różaniec!
I twórzmy także – w Polsce i za granicą – nowe miejsca, w których codziennie będzie odprawiana Msza Święta w rycie rzymskim i codziennie wspólnie będzie odmawiany Różaniec!
W ten sposób powstrzymamy zuchwale panoszącą się w świecie i w oficjalnych strukturach kościelnych, prowadzącą do piekła, rewolucję!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Potężne zestawienie: Prawdziwa Msza Święta i Różaniec

„Papież Pius V nie wprowadził NOWEJ Mszy i nie nazwał jej swoim imieniem. Gdyby w najmniejszym nawet stopniu spróbował to uczynić, żaden z jego następców na tronie Piotrowym nie ważyłby się go kanonizować i uznać oficjalnie za świętego naszego Kościoła. A tego właśnie dokonał papież Klemens XI w 1712 roku, kiedy papież Pius V został ogłoszony ŚWIĘTYM Piusem V. Przeszedł on do historii jako papież prawdziwej Mszy Świętej oraz jako papież Różańca. Msza i Różaniec. PRAWDZIWA Msza i Różaniec. Cóż za potężne zestawienie!” (Ks. Gommar De Pauw).

I dzisiaj powstają miejsca, w których codziennie odprawiana jest Msza Święta w rycie rzymskim i codziennie wspólnie odmawiany jest Różaniec.
W ten sposób mamy realny wpływ na powstrzymanie zuchwale panoszącej się w świecie i w oficjalnych strukturach kościelnych, prowadzącej do piekła, rewolucji.
W ten sposób mamy realny wpływ na losy świata, na losy dusz.
W ten sposób mamy realny wpływ na przywracanie, w aktualnych czasach zamętu powszechnego, katolickiego porządku – katolickiej ortodoksji – w zakresie kultu, doktryny i moralności.
Gromadźmy się częściej w miejscach, gdzie codziennie odprawiana jest Msza Święta w rycie rzymskim i gdzie wspólnie odmawiany jest Różaniec!
I twórzmy także – w Polsce i za granicą – nowe miejsca, w których codziennie będzie odprawiana Msza Święta w rycie rzymskim i codziennie wspólnie będzie odmawiany Różaniec!
I przybywajmy na modlitwę – jeśli obowiązki stanu i okoliczności nam pozwalają – codziennie!
Doba ma 24 godziny. Nie żałujmy czasu Panu Bogu.
Bądźmy wielkoduszni. W modlitwie – wytrwali!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Moc Różańca

Przez pobożne – czystym sercem – odmawianie Różańca mamy realny wpływ na losy świata, na losy dusz.

Gromadźmy się częściej w miejscach,
gdzie codziennie wspólnie odmawiany jest Różaniec!
Przybywajmy!

„Dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza” (Św. Ignacy Antiocheński).


Różaniec w języku Kościoła
– tekst i nagrania – więcej


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kompletność w modlitwie

Dokładajmy starań, aby codziennie ofiarowywać Panu Bogu kompletny dar miłości, ze swoich modlitw nie zaniedbując nawet jednego Zdrowaś Maryjo.
Danina miłości powinna być wielkoduszna i kompletna.
Jeśli mamy plan codziennej modlitwy – a dobrze jest mieć takowy – wywiązujmy się z niego w pełni, nie pomijając nawet jednego Zdrowaś Maryjo. Danina miłości powinna być wielkoduszna i kompletna.
Czasem Pan Bóg rezerwuje szczególniejsze łaski i światła na ostatnie chwile modlitwy. Gdybyśmy zatem skrócili modlitwę lub z niej zrezygnowali, zostalibyśmy ich pozbawieni.
Każde zaniedbanie modlitwy osłabia naszą miłość do Pana Boga, osłabia naszą wolę i jest otwarciem furtki diabłu.
Pan Jezus – jak czytamy w Ewangelii – naucza o konieczności wytrwałej modlitwy. Danina miłości powinna być wielkoduszna i kompletna.
Katolik codziennie rano i wieczorem klęka do pacierza.
Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca. Komu obowiązki stanu pozwalają, niech codziennie odmawia cały Różaniec – wszystkie trzy części – rozważając w skupieniu tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, pisze:

„Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedy mi uwierzyliście”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Cały Różaniec

Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca. Komu obowiązki stanu pozwalają, niech codziennie odmawia cały Różaniec – wszystkie trzy części – rozważając w skupieniu tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, pisze:

Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedy mi uwierzyliście”.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Częściej przybywajmy na wspólne odmawianie Różańca!

Październik – miesiąc Różańcowy. 7 października przypada święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
Odmawiajmy Różaniec codziennie!
Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca!
Komu obowiązki stanu pozwalają, niech codziennie odmawia cały Różaniec – wszystkie trzy części – rozważając w skupieniu tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.
A komu okoliczności pozwolą, niech przybywa na wspólny codzienny Różaniec!
Św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, tak pisał do Efezjan, napominając i zachęcając wiernych do wspólnej modlitwy:

„Dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza”.

Częściej przybywajmy na wspólne odmawianie Różańca!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Leon XIII, Supremi apostolatus officio – O modlitwie różańcowej

Kazanie na I Niedzielę października, 3.10.2021 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Leon XIII, Supremi apostolatus officio – O modlitwie różańcowej

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Różaniec w języku Kościoła Katolickiego

Poniższe materiały – teksty do wydruku i nagrania audio – mogą nam być pomocne w październiku. I przez cały rok! Codziennie bowiem odmawiamy Różaniec.


TEKSTY (pdf)
można wydrukować (najlepiej druk obustronny)

Pierwszy wydruk – ze schematami na poszczególne dni – proponuje się w formacie A4. Po wydruku kartkę składamy na pół, do formatu A5:

Różaniec A4 (1).pdf – schematy na poszczególne dni

Ten natomiast wydruk – z pełnym tekstem modlitw – proponuje się w formacie A5 (również wydruk obustronny), jako wkładkę do powyższego wydruku:

Różaniec A5 (2).pdf – pełne teksty modlitw


NAGRANIA AUDIO
mogą nam posłużyć do nauki poprawnej wymowy

Modlitwy w całości:

SCHEMATY NA POSZCZEGÓLNE DNI

Tajemnice radosne – Mystéria gaudiósa
– odmawiamy w poniedziałki i czwartki:

Tajemnice bolesne – Mystéria dolorósa
– odmawiamy we wtorki i piątki:

Tajemnice chwalebne – Mystéria gloriósa
– odmawiamy w środy, soboty i niedziele:


Niech rozkwita modlitwa Różańcowa
w języku Kościoła Katolickiego – w Polsce i gdziekolwiek na świecie!


Królowej Różańca Świętego
w tygodniu przygotowania do miesiąca różańcowego Anno Domini 2021


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Różańce troskliwe. Codzienne!

W trosce o zbawienie dusz pomnóżmy Różańce! Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca. A jeśli obowiązki stanu nam pozwalają, odmawiajmy codziennie cały Różaniec – wszystkie trzy części – rozważając tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.
Przed odmówieniem Różańca powiedzmy Matce Bożej intencję pilną: o nawrócenie grzeszników, o dobrą spowiedź dla pogrążonych w grzechach ciężkich.
Pomnóżmy Różańce. Ratujmy dusze od wiecznego potępienia!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Diabeł przed świętami Bożego Narodzenia

Diabeł przynajmniej na dwa sposoby wzmaga działanie przed świętami Bożego Narodzenia.
Po pierwsze – diabeł regularnie przed świętami Bożego Narodzenia usiłuje wszczynać intrygi i niesnaski między ludźmi. Zachowajmy w najbliższych dniach anielską cierpliwość!
Po drugie – diabeł niektóre dusze nawiedza pokusą do samobójstwa, zwłaszcza na Wigilię. Do codziennego Różańca dołączmy intencję: O ochronę Matki Bożej dla dusz kuszonych do samobójstwa, by nie popełniły tego niedorzecznego czynu.


„Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze” (1 P 5, 8-9).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na święto Św. Łukasza, Ewangelisty, 18.10.2020 r.

Kazanie na święto Św. Łukasza, Ewangelisty, wygłoszone 18.10.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Mój Różaniec

Miejmy swój własny Różaniec, poświęcony przez katolickiego kapłana.
Miejmy Różaniec przy sobie.
Bierzmy często do rąk Różaniec.
Odmawiajmy Różaniec codziennie:

– przynajmniej jedną część,
– komu obowiązki stanu pozwalają, niech odmawia codziennie cały Różaniec, wszystkie trzy części, rozważając w skupieniu tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Różaniec!

„O jakże to piękny będzie widok i jak wielki pożytek, gdy w miastach, miasteczkach i wsiach, na lądzie i na morzu, na całej przestrzeni katolickiego świata, wiele setek tysięcy pobożnych w łącznej chwalbie i modlitwie, jednomyślnie i jednogłośnie o każdej godzinie będą Maryję zgodnie pozdrawiały, Maryję błagały, przez Maryję wszystkiego się spodziewały” (Leon XIII, Octobri mense).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Różaniec w języku Kościoła

Teksty (pdf) można je wydrukować (druk obustronny) tutaj:

Różaniec – teksty modlitw

Różaniec – schemat na poszczególne dni


Nagrania audio – mogą nam posłużyć do nauki poprawnej wymowy.

Modlitwy w całości:

SCHEMATY NA POSZCZEGÓLNE DNI

Tajemnice radosne – Mystéria gaudiósa
– odmawiamy w poniedziałki i czwartki:

Tajemnice bolesne – Mystéria dolorósa
– odmawiamy we wtorki i piątki:

Tajemnice chwalebne – Mystéria gloriósa
– odmawiamy w środy, soboty i niedziele:

 


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przygotowanie do miesiąca różańcowego

Za kilka dni rozpoczniemy październik – miesiąc różańcowy.
Przygotujmy się!

1. Przygotujmy się pięknie przez gorliwą lekturę. W tym roku polecam szczególnie następujące teksty – trzy:

– Leon XIII, encyklika Octobri mense (O Matce Boskiej Różańcowej),
– Leon XIII, encyklika Jucunda semper (O Różańcu Świętym),
– Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego.

2. Przygotujmy się pięknie przez dobrą, szczerą, dobrze przygotowaną spowiedź.
3. Przygotujmy się pięknie przez przyswojenie modlitw różańcowych w języku łacińskim.

7 października obchodzić będziemy święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
Święta maryjne są stosowną okolicznością, aby podjąć decyzje poważne, które w sposób znaczący przysłużą się naszemu postępowi duchowemu na drodze wiary.
Jeśli jeszcze nie podjęliśmy decyzji miłej Niebu i dla duszy naszej zbawiennej, przygotujmy się pilnie i w święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej złóżmy u stóp Królowej Różańca Świętego – jak szlachetną różę – nasze dobre postanowienie w trzech punktach:

– wiążę się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim,
– będę czytał i praktykował treści zawarte w tradycyjnych katolickich katechizmach,
– będę się starał zachować stan łaski uświęcającej i dobrze wypełniać moje obowiązki stanu.

Dla Matki Bożej postarajmy się!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na 17. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 27.09.2020 r.

Kazanie na 17. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, wygłoszone 27.09.2020 r. w kościele pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, podczas Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB

O Różańcu

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Rocznica fatimska

Różaniec, Różaniec, Różaniec.

Odmawiajmy codziennie przynajmniej jeden dziesiątek Różańca.
Dobrze będzie odmawiać codziennie jeden Różaniec.
Jeśli obowiązki stanu nam pozwalają, odmawiajmy codziennie cały Różaniec – wszystkie trzy części – rozważając tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.

Różaniec, Różaniec, Różaniec.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.