Noworoczne postanowienia (1/3)

Rozpoczęliśmy Rok Pański 2023.
Czas dany nam przez Pana Boga.
Wykorzystajmy dobrze dany nam przez Pana Boga czas!
Uczyńmy trzy dobre postanowienia, trzy mocne postanowienia:
Po pierwsze: dołóżmy wszelkich starań, aby nowy Rok Pański przeżyć w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu śmiertelnego.
Pamiętajmy dobrze słowa Papieża Innocentego IV z Listu do kardynała-legata na Cyprze (1254):

Jeśli zaś ktoś bez pokuty umiera w grzechu śmiertelnym, to bez wątpienia cierpi na zawsze męki ognia wieczystego piekła.

Wystarczy zatem jeden grzech śmiertelny, niewyznany i nieodpokutowany, i dusza – Bożym wyrokiem – idzie na wieczne potępienie.
Uczyńmy dzisiaj wobec Boga mocne postanowienie: W nowym Roku Pańskim 365 dni przeżyję w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.