Noworoczne postanowienia (2/3)

Rozpoczęliśmy Rok Pański 2023.
Czas dany nam przez Pana Boga.
Wykorzystajmy dobrze dany nam przez Pana Boga czas!
Uczyńmy trzy dobre postanowienia, trzy mocne postanowienia:
Po drugie: dołóżmy wszelkich starań, aby dochować wierności codziennej modlitwie.
Miejmy dla Pana Boga czas. Bądźmy wobec Pana Boga hojni, nie: skąpi.
Uczyńmy sobie dokładny rozkład codziennej modlitwy i zachowujmy go z wielką skrupulatnością, nie pomijając nawet jednego Zdrowaś Maryjo.
Z wielką starannością praktykujmy codzienną modlitwę. Pamiętajmy, że nawet małe zaniedbanie w modlitwie jest uchybieniem wobec miłości Bożej, jest uchyleniem furtki diabłu i osłabia naszą wolę. Dołóżmy starań, aby ofiarowana Panu Bogu nasza modlitewna codzienna danina miłości była kompletna!
Ukochajmy szczególnie Różaniec! O ile obowiązki stanu i okoliczności nam pozwalają, przybywajmy jak najczęściej, aby brać udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim i aby WSPÓLNIE odmawiać Różaniec.
Weźmy sobie do serca słowa Św. Ignacego Antiocheńskiego:

Dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza.

I weźmy sobie do serca słowa Św. Ignacego z Loyoli, który w Regułach o trzymaniu z Kościołem zaleca między innymi:

Pochwalać częste słuchanie Mszy, a także śpiewy, psalmy i długie modlitwy w kościele i poza nim.

Dobrze czynią dusze, które wypełniwszy dobrze swoje obowiązki stanu, hojnym sercem poświęcają czas – wiele czasu! – Panu Bogu.
O to się starajmy.
Tak czyńmy.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.