Czary

Jeśli mamy do czynienia ze zjawiskiem wprowadzania zmienionych pomysłów w miejsce stałej pewnej doktryny katolickiej, to stosowanie do interpretacji tego procederu określenia „hermeneutyka ciągłości” jest czarowaniem rzeczywistości. Czary, jak wiadomo, nie są praktyką katolicką.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube