Radość duszy prostolinijnej

Dusza prostolinijna i uległa działaniu Ducha Świętego cieszy się z każdej innej duszy, która porządkuje swoje życie i nawraca się na wiarę katolicką – tę samą, którą Kościół Katolicki pod przewodem prawowitych papieży krzewił przez wieki.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.