Ut in ómnibus glorificétur Déus!

María Regína est et dispensátrix grátiæ.
„Maryja jest Królową i szafarką łask”.
(Św. Bonawentura)

Matka Boża jest Królową. Trzyma na ręku Pana Jezusa w koronie, i sama ma na głowie koronę, a w ręku trzyma berło – symbole władzy królewskiej.
Podniosłym świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej kończymy miesiąc maryjny – maj Roku Pańskiego 2022, miesiąc przebogaty w łaski i obfitujący w wydarzenia doniosłe, sytuujące się w perspektywie integralnego przywracania wiary katolickiej.

Ut in ómnibus glorificétur Déus.
Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.