Pokorny Prawdę pozna

Stultas autem et sine disciplina quaestiones devita,
sciens quia generant lites.
„Unikaj natomiast głupich i niedouczonych dociekań,

wiedząc, że rodzą one kłótnie” (2 Tm 2, 23).

Jest problem ignorancji niezawinionej. I jest problem ignorancji zawinionej. I są różne działania.
Nie przeczytawszy ani jednej książki z zakresu medycyny, można chcieć pouczać, wymądrzać się i dyskutować z kompetentnym chirurgiem z dwudziestoletnim stażem na temat tajników chirurgii.
Groteskowo-żenujące są słowa i działania dezawuujące Tradycję→, rozumianą tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół.
Owszem, dla ludzi uczciwych Kościół, jako dobra Matka, życzliwie otwiera skarby Prawdy. Przywilejem i zaszczytem jest kształcić się. Przywilejem i zaszczytem jest poznawać Prawdę. Święta powinność!

Oto otwieramy skarbiec Kościoła – rudimenta O ŚWIĘTEJ TRADYCJI:

Ujęcie bazowe→
Ku definicjom→
Szerzej, ale ciągle fundamentalnie – wykład→

Postulat jest fundamentalnie jeden: dopuścić Prawdę do głosu.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube