Kolęda w duchu wiary

Pan Jezus uczniom, których wysyłał, polecał: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!” (Łk 10, 5). Dobrodziejstwa wizyty kapłana w domu to przede wszystkim modlitwa i błogosławieństwo Boże.
Nie zawracajmy sobie głowy kontrowersją pozorną.

Kacper, Melchior, Baltazar.
Inicjały tych imion możemy napisać na drzwiach wejściowych.
Forma zapisu na drzwiach K + M+ B 2016 jest poprawna.

Christus mansionem benedicat – Chrystus niech błogosławi (to) mieszkanie.
Pierwsze litery tego błogosławieństwa możemy napisać na drzwiach wejściowych.
Forma zapisu na drzwiach C + M+ B 2016 nie jest błędna.

Dobrodziejstwa wizyty kapłana w domu to przede wszystkim modlitwa i błogosławieństwo Boże. Kolędę przeżywamy w duchu wiary.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus