Nimby przyprawione i autorytety prawdziwe

Przez sam fakt bycia katolickim duchownym nie ma się monopolu na prawdę.
Przez sam fakt bycia egzorcystą nie ma się monopolu na prawdę.
W jakim sensie to stwierdzamy? W bardzo elementarnym sensie. Pytanie podstawowe jest bowiem takie, czy to, co mówi duchowny katolicki i czy to, mówi egzorcysta pozostaje w całkowitej spójności z Objawieniem Bożym zawartym Piśmie Świętym i Tradycji – rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół.
Różne sytuacje bywają. Roztropność jest nam wszystkim potrzebna zawsze i wszędzie.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus