Powrót do wiary katolickiej jest możliwy

Mówimy o Tradycji→, rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół.
Do istoty bycia katolikiem należy przyjęcie wiarą i rozumem Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.
Zwalczanie Tradycji jest przejawem głupoty albo perwersji, albo zaprzedania się.
Głupotę należy przezwyciężać mądrością, perwersję – nawróceniem, zaprzedanie się – zerwaniem grzesznych więzi.
Powrót do wiary katolickiej jest możliwy. Święta powinność.
Zważmy na wagę kwestii: tylko wiara katolicka jest wiarą prawdziwą, mającą swoje źródło w Bogu w Trójcy Świętej Jedynym.
Tylko wiara katolicka daje zbawienie duszy.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus