Rzymski katolik myśli i rozróżnia

Sollícite cura te ipsum probábilem exhibere Deo, operarium inconfusíbilem, recte tractantem verbum veritatis. Profana autem et vaniloquia dévita: multum enim proficiunt ad impietatem: et sermo eorum ut cancer serpit.
„Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło” (2 Tm 2, 15-17).

Natura ludzka jest otwarta na dobro i prawdę. Właściwe naturze ludzkiej są bariery, zabezpieczenia przed złem i fałszem.
Zrodzone w laboratoriach zła nachalne globalne perswazje rozbrajające zmierzają do ulepienia człowieka o zatraconych zdolnościach rozróżniania (distínguere) dobra i zła, prawdy i fałszu.
Zrodzone w laboratoriach zła nachalne globalne perswazje rozbrajające zmierzają do ulepienia człowieka o zatraconych naturalnych barierach, zabezpieczeniach przed złem i fałszem.
Zrodzone w laboratoriach zła nachalne globalne perswazje rozbrajające zmierzają do ulepienia człowieka o cechach, które można określić: gościnność dla złego i gościnność dla fałszu.
Jeszcze widzimy absurdalność tych nurtów zwodniczych. Oby wiedza teoretyczna nie obróciła się nam na potępienie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube