Rzymski katolik myśli i rozróżnia

Sollícite cura teipsum probábilem exhibere Deo, operarium inconfusíbilem, recte tractantem verbum veritatis. Profana autem inaniloquia devita, magis enim proficient ad impietatem, et sermo eorum ut cancer serpit.
„Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło” (2 Tm 2, 15-17).

Natura ludzka jest otwarta na dobro i prawdę. Właściwe naturze ludzkiej są bariery, zabezpieczenia przed złem i fałszem.
Zrodzone w laboratoriach zła nachalne globalne perswazje rozbrajające zmierzają do ulepienia człowieka o zatraconych zdolnościach rozróżniania (distínguere) dobra i zła, prawdy i fałszu.
Zrodzone w laboratoriach zła nachalne globalne perswazje rozbrajające zmierzają do ulepienia człowieka o zatraconych naturalnych barierach, zabezpieczeniach przed złem i fałszem.
Zrodzone w laboratoriach zła nachalne globalne perswazje rozbrajające zmierzają do ulepienia człowieka o cechach, które można określić: gościnność dla złego i gościnność dla fałszu.
Jeszcze widzimy absurdalność tych nurtów zwodniczych. Oby wiedza teoretyczna nie obróciła się nam na potępienie.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus