Miesiąc: luty 2016

Braki w rozumowaniu można i należy wypełnić prawdą

Umysł nie lęka się stwierdzić, że dwa plus dwa równa się cztery. No, i cóż się takiego stało z naszymi umysłami, że nie chcą stwierdzić, iż dwa plus dwa nie równa się pięć?
Analogie przeliczne. Sapienti sat.
Wielkie postacie świętych apologetów wiary katolickiej charakteryzowały się jasnością w diagnozowaniu i odrzuceniu błędów doktrynalnych. I my pozbądźmy się zahamowań w diagnozowaniu i nazywaniu po imieniu błędów od ponad pięćdziesięciu lat odkształcających nieskazitelny katolicki depozyt wiary.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Dwa postulaty bazowe

…et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos.
„…i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32).
Et scimus, quoniam Filius Dei venit, et dedit nobis sensum.
„Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu”
(1 J 5, 20).

Bez żadnych podtekstów i nadtekstów – postulat bazowy jest ten:

Dopuścić prawdę do głosu.

Bez żadnych podtekstów i nadtekstów – postulat bazowy jest ten:

Czynić użytek z rozumu – według zamysłu Bożego.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Do zbawienia prowadzi wiara katolicka, nie jej odkształcenia

Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus erit;
qui vero non crediderit, condemnabitur.

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony;
a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16).

Tylko wiara katolicka jest prawdziwa. Tylko wiara katolicka prowadzi do zbawienia. Tak uczy Pan Jezus. Nauka obiektywnie prawdziwa.
Odkształcenia wiary katolickiej są fałszem. Odkształcenia wiary katolickiej nie prowadzą do zbawienia. Odkształcenia wiary katolickiej prowadzą do potępienia wiecznego.
Istnieje problem doktrynalnych odkształceń, które od pięćdziesięciu lat znajdują pełne prawo obywatelstwa w środowiskach katolickich i – co więcej – podawane są, przyjmowane i uznawane jako nauka katolicka. Zwodzenie na skalę globalną. Problem poważny.
Bądźmy najzupełniej spokojni. Jeśli potwierdzimy życiem naszym i wiernie zachowamy tę dokładnie wiarę→, której Kościół uczył przez dwadzieścia wieków i którą wyznawały rzesze Świętych i całe pokolenia rzymskich katolików, nasze zbawienie jest pewne.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Poważne diagnozy wołają o kompletność

Dym szatana (czy swąd szatana) przed pięćdziesięciu laty przez jakąś szczelinę wdarł się do Kościoła? Jeśli byłoby to prawdą, to – jako że mówi się do ludzi rozumnych – przecież trzeba ujaśnić przynajmniej cztery kwestie:
– Kto tę szczelinę uczynił (samo się to nie stało…)?
– Z jakiego powodu i co mając na celu?
– Jakie są przejawy tego wtargnięcia dymu szatana do Kościoła?
– Jakie środki zaradcze powinien zastosować katolik, aby się przed tym dymem skutecznie ochronić?
Mówi się do ludzi rozumnych.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Credo

Dziecko się modli (1)

Sine fide autem impossibile est placere Deo. Credere enim oportet accedentem ad Deum, quia est, et inquirentibus se remunerator sit.
„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają” (Hbr 11, 6).

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy;
wierzę, w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Nieumiarkowana multiplikacja terminologiczna. Czy uczciwa?

Missa (6)

W nurcie normalności katolickiej słów kilka.
Można – choć z wielkim trudem – zrozumieć motywacje zastosowania w motu proprio Summorum Pontificum terminologii typu „nadzwyczajna forma”. Natomiast szafowanie na lewo i na prawo, przy każdej możliwej okazji, określeniem „nadzwyczajny”, „nadzwyczajna” w odniesieniu do katolickiej Mszy Świętej – przez którą Kościół Katolicki przez wieki oddawał doskonały kult Panu Bogu – może objawiać smutną prawdę, że naprawdę nie wiemy, o czym mówimy.

Jest jakiś stopień uczciwości w stosunku do dwudziestu wieków istnienia Kościoła Katolickiego i katolickiego kultu.
Jest jakiś stopień uszanowania wiary całych pokoleń rzymskich katolików.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog

O sprawach wiary zawsze z szacunkiem

Dziecko się modli

Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum, nec enim habebit insontem Dominus eum, qui assumpserit nomen Domini Dei sui frustra.
„Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy” (Wj 20, 7).

Codziennie, kiedy klękamy do wieczornego pacierza, mówimy 10 Przykazań Bożych. Pośród nich jest i to: „Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno”.
Wysoce niestosowne są żarty (werbalne czy graficzne) z Pana Boga, Świętych i wszelkich spraw świętych, dotyczących wiary katolickiej.
Mody różne się wciskają pośród internetowych katolików.
Katolik nie zamienia wiary w żart. Także dzieciom katolik nie przekazuje wiary w kluczu żartobliwie-zabawowym.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube