Czas zacząć prowadzić życie duchowe od podstaw

Poenitemini et credite Evangelio.
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15).

Niedorzecznością jest nachalnie pragnąć uzyskać od Pana Boga koncesję na choćby jeden grzech powszedni. O grzechach śmiertelnych nawet nie mówimy.
Naprawdę, czas zacząć prowadzić życie duchowe od podstaw. Śmierć przyjdzie i Pan Bóg nas osądzi. Czas robić porządki w duszy i w głowie.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus