By umysł wykazał się suwerennością

Aby umysł nasz funkcjonował na właściwych obrotach – w prawdzie! – i by wykazał się suwerennością wobec otaczających nas błędów, trzeba spełnić przynajmniej pięć warunków:

– życie w stanie łaski uświęcającej,
– unikanie jak ognia wszelkich grzechów przeciwnych cnocie czystości,
– radykalne ograniczenie kontaktu z mediami obcymi wierze katolickiej i tymi, które podają się za katolickie, a podają treści odbiegające od katolickiego depozytu wiary,
– prowadzenie głębokiego, regularnego życia modlitwy,
– codzienny kontakt z prawdą – codzienna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.