Przepraszam

Słowo przepraszam zostało przeze mnie wypowiedziane publicznie z ambony w Gietrzwałdzie, dnia 13 czerwca Roku Pańskiego 2020 – w kontekście 30. rocznicy moich święceń kapłańskich, które przyjąłem 12 czerwca Roku Pańskiego 1990.
Po miesiącu ponawiam to słowo publicznie – w kontekście 450. rocznicy bulli Św. Piusa V Quo primum, która przypada 14 lipca Roku Pańskiego 2020.

„Za wszystko, cokolwiek przez te 30 lat było moją niewiernością nieskazitelnemu depozytowi wiary w zakresie głoszonej doktryny, sprawowanego kultu i świętości życia kapłańskiego – przepraszam Pana Boga, Kościół i dusze.
Proszę Pana Boga i Matkę Bożą o łaskę wierności do końca. A czcigodnych konfratrów w kapłaństwie oraz drogich wiernych proszę o modlitwę”.

Skromny wątek osobisty – od 35:15:


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.