Leon XIII o Najświętszym Sakramencie

„Sakrament ten winien być uważany za ognisko, w którym się skupia całe życie chrześcijańskie. Dzieje się to wtedy, gdy staje się on przedmiotem pobożnego rozmyślania, gdy oddaje się należną mu cześć, czy wreszcie wtedy, gdy przyjmuje się go z czystością i świętością serca. Wszystkie inne środki pobożności, jakiekolwiek by nie były, w nim się streszczają i ostatecznie zmierzają do tego jednego. Dlatego nie dziwi nas ta przyjazna zachęta Chrystusa i jeszcze wspanialsza obietnica, która głównie sprowadza się do tej tajemnicy i w niej się codziennie spełnia: «Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28)”.

Leon XIII, Mírae caritátis – O Przenajświętszej Eucharystii


Jeśli obowiązki stanu nam pozwalają,
przybiegajmy na Mszę Świętą w rycie rzymskim w dni powszednie!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.