Uważajmy, co siejemy!

Co po nas zostanie? Uważajmy, co siejemy – słowem i czynem. Dobro, które czynimy, przyniesie owoc w sercach naszych bliźnich. Zło, które czynimy, trudno będzie naprawić.
Berengariusz, który negował katolicką doktrynę o Najświętszym Sakramencie, kiedy już się nawrócił i wyrzekł się błędów, przed śmiercią lękał się nie tyle o zbawienie swojej duszy, co o zbawienie tych, których swoją herezją do błędu skłonił.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.