O owcach i wilku, o Pasterzu i najemniku

Nie jest zadaniem katolickiego kapłana wypędzać Chrystusowe, bezbronne owce na tereny łowieckie wilka!
Jest zadaniem – świętym obowiązkiem! – kapłana katolickiego przygarniać Chrystusowe owce do Chrystusowej, bezpiecznej zagrody. Tą zagrodą jest Kościół Katolicki – jeden, święty, katolicki, apostolski Kościół. Jedyny prawdziwy Kościół. Jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18). Jedyny Kościół do zbawienia prowadzący.


„Złodziej nie przychodzi, tylko żeby kradł, a zabijał i tracił. Ja przyszedłem, żeby życie miały, i obficiej miały. Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz duszę swoją daje za owce swoje. Lecz najemnik, i ten, co nie jest pasterzem, którego owce nie są własne, widząc wilka przychodzącego, i opuszcza owce, i ucieka, a wilk porywa, i rozprasza owce; najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem, i nie zależy mu na owcach” (J 10, 10-13).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.