Meandry duszy

Bywa, że Pan Bóg da duszy dobre natchnienie: Idź do spowiedzi, idź do tego kapłana!
Dusza ma zamiar to Boże natchnienie zrealizować.

I bywa, że drapieżne ptactwo ten dobry zamiar z duszy wydziobie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.