Nie zwlekaj z nawróceniem ani dnia!

Jeżeli mamy nieszczęście popełnić grzech ciężki, nie zwlekajmy ze spowiedzią ani dnia!
Każdy dzień przeżyty w grzechu ciężkim, bez łaski uświęcającej, jest dniem straconym dla wieczności. A jeśli ktoś umiera w takim stanie i bez szczerego żalu za grzechy, idzie na wieczne potępienie, do piekła. Bywają śmierci nagłe i niespodziewane.
Są miejsca w Polsce, gdzie katolicki kapłan czeka w konfesjonale codziennie.


„Nie odwlekaj nawrócenia się do Pana
i nie odkładaj z dnia na dzień” (Ekli 5, 8).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.