Piorunowanie

Ksiądz piorunuje przeciwko grzechowi. O ileż bardziej dusza, która jest w grzechu ciężkim, sama powinna piorunować przeciwko samej sobie!
Zbierz się. Przygotuj. I odpraw dobrą spowiedź. Quam primum!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.