Dla sympatyków „konserwatyzmu”

Dla wiary katolickiej ortodoksja katolicka jest powinnością.
Dla religii zmienionej ortodoksja katolicka jest nie-ortodoksją.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.