Miesiąc: czerwiec 2022

Pospieszajmy bez obawy!

Nowa religia, narzucona i nadal narzucana katolikom w oficjalnych strukturach kościelnych, nie jest religią z Nieba. Do Nieba nie prowadzi.
Wiara katolicka, którą Kościół Katolicki, pod przewodem prawowitych papieży, nieomylnie i niezmiennie krzewił przez wieki, jest wiarą z Nieba i do Nieba prowadzi. Jest jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie.
Bez względu na to, jak długo trwa czas, kiedy daliśmy się zwieść, nie zwlekajmy. Pospieszajmy bez obawy z decyzjami miłymi Niebu!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kazanie na Zesłanie Ducha Świętego, 5.06.2022

Kazanie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 5.06.2022 r.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Kto niszczy i ruguje katolicki kult, podnosi rękę na wiarę katolicką!

Lex orandi – lex credendi. Prawo modlitwy jest prawem wiary. Kto zatem niszczy i ruguje katolicki kult, podnosi rękę na wiarę katolicką. Grzech śmiertelny. Grzech przeciwko wierze. Kto dochowuje wierności katolickiemu kultowi, pozostaje wierny wierze katolickiej. Cnota i zasługa.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Nasze odniesienie do skarbu katolickich Sakramentów Świętych

Mówimy o Sakramentach Świętych godnych Boga, a zatem sprawowanych w odwiecznych katolickich rytach – doskonałych w każdym detalu.
Nasze odniesienie wobec nich niechaj uwzględnia przynajmniej trzy aspekty:

Bądźmy konsekwentni. Skoro już dowiedzieliśmy się, że Sakramenty Święte sprawowane w odwiecznych katolickich rytach są godne Boga i doskonałe w każdym detalu, zwiążmy się z nimi wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie.

Bądźmy wielkoduszni. Skoro od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych trwa zacięta walka z Sakramentami Świętymi w odwiecznych katolickich rytach, doskonałych w każdym detalu, i dostęp do nich nie zawsze jest łatwy, bądźmy gotowi poświęcać Panu Bogu więcej czasu i przebywać chętnie dalekie dystanse, aby dotrzeć do miejsc, gdzie przez katolickiego kapłana sprawowana jest katolicka służba Boża.

Bądźmy pomocni naszym bliźnim. Wymogi miłości bliźniego niech nas mobilizują, aby organizować się i chętnie służyć pomocą innym wiernym, którzy na katolicką Mszę Świętą pragną dotrzeć. Jeśli mamy samochód, chętnie usłużmy bliźnim, proponując podwiezienie.

Od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych trwa zacięta walka z Sakramentami Świętymi w odwiecznych katolickich rytach, doskonałych w każdym detalu, i dostęp do nich nie zawsze jest łatwy.
Bądźmy konsekwentni, wielkoduszni i pomocni naszym bliźnim. Służymy Bogu samemu. Służymy przywracaniu katolickiego kultu i katolickiej wiary – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie. Zaszczyt i obowiązek!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Przy Krzyżu

„Dlatego i Jezus, aby poświęcić lud przez własną krew, za bramą poniósł mękę. Wyjdźmy więc do niego za obóz, niosąc jego urąganie” (Hbr 13, 12-13).

Kiedy wyrzucana jest na bruk katolicka Msza Święta, my kochajmy katolicką Mszę Świętą i okażmy to przede wszystkim przez częstszą obecność u stóp ołtarza!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Czerwiec – miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

Czerwiec to miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Codziennie odmawiajmy bądź śpiewajmy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Miejmy w naszych domach poświęcony przez kapłana obraz Najświętszego Serca Jezusowego.
Bądźmy gorliwymi czcicielami Bożego Serca!
U progu czerwcowych dni niech nas umocnią obietnice Pana naszego Jezusa Chrystusa:

Dwanaście obietnic dotyczących czcicieli Najświętszego Serca,
które Pan Jezus dał św. Małgorzacie Marii Alacoque

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, którzy rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w moim Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Modlitwy do Najświętszego Serca Jezusowego – wejście


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.