Pospieszajmy bez obawy!

Nowa religia, narzucona i nadal narzucana katolikom w oficjalnych strukturach kościelnych, nie jest religią z Nieba. Do Nieba nie prowadzi.
Wiara katolicka, którą Kościół Katolicki, pod przewodem prawowitych papieży, nieomylnie i niezmiennie krzewił przez wieki, jest wiarą z Nieba i do Nieba prowadzi. Jest jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie.
Bez względu na to, jak długo trwa czas, kiedy daliśmy się zwieść, nie zwlekajmy. Pospieszajmy bez obawy z decyzjami miłymi Niebu!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.