Kto niszczy i ruguje katolicki kult, podnosi rękę na wiarę katolicką!

Lex orandi – lex credendi. Prawo modlitwy jest prawem wiary. Kto zatem niszczy i ruguje katolicki kult, podnosi rękę na wiarę katolicką. Grzech śmiertelny. Grzech przeciwko wierze. Kto dochowuje wierności katolickiemu kultowi, pozostaje wierny wierze katolickiej. Cnota i zasługa.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.