Przy Krzyżu

„Dlatego i Jezus, aby poświęcić lud przez własną krew, za bramą poniósł mękę. Wyjdźmy więc do niego za obóz, niosąc jego urąganie” (Hbr 13, 12-13).

Kiedy wyrzucana jest na bruk katolicka Msza Święta, my kochajmy katolicką Mszę Świętą i okażmy to przede wszystkim przez częstszą obecność u stóp ołtarza!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.