Czerwiec – miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

Czerwiec to miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Codziennie odmawiajmy bądź śpiewajmy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Miejmy w naszych domach poświęcony przez kapłana obraz Najświętszego Serca Jezusowego.
Bądźmy gorliwymi czcicielami Bożego Serca!
U progu czerwcowych dni niech nas umocnią obietnice Pana naszego Jezusa Chrystusa:

Dwanaście obietnic dotyczących czcicieli Najświętszego Serca,
które Pan Jezus dał św. Małgorzacie Marii Alacoque

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, którzy rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w moim Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Modlitwy do Najświętszego Serca Jezusowego – wejście


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.