Nasze odniesienie do skarbu katolickich Sakramentów Świętych

Mówimy o Sakramentach Świętych godnych Boga, a zatem sprawowanych w odwiecznych katolickich rytach – doskonałych w każdym detalu.
Nasze odniesienie wobec nich niechaj uwzględnia przynajmniej trzy aspekty:

Bądźmy konsekwentni. Skoro już dowiedzieliśmy się, że Sakramenty Święte sprawowane w odwiecznych katolickich rytach są godne Boga i doskonałe w każdym detalu, zwiążmy się z nimi wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie.

Bądźmy wielkoduszni. Skoro od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych trwa zacięta walka z Sakramentami Świętymi w odwiecznych katolickich rytach, doskonałych w każdym detalu, i dostęp do nich nie zawsze jest łatwy, bądźmy gotowi poświęcać Panu Bogu więcej czasu i przebywać chętnie dalekie dystanse, aby dotrzeć do miejsc, gdzie przez katolickiego kapłana sprawowana jest katolicka służba Boża.

Bądźmy pomocni naszym bliźnim. Wymogi miłości bliźniego niech nas mobilizują, aby organizować się i chętnie służyć pomocą innym wiernym, którzy na katolicką Mszę Świętą pragną dotrzeć. Jeśli mamy samochód, chętnie usłużmy bliźnim, proponując podwiezienie.

Od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych trwa zacięta walka z Sakramentami Świętymi w odwiecznych katolickich rytach, doskonałych w każdym detalu, i dostęp do nich nie zawsze jest łatwy.
Bądźmy konsekwentni, wielkoduszni i pomocni naszym bliźnim. Służymy Bogu samemu. Służymy przywracaniu katolickiego kultu i katolickiej wiary – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie. Zaszczyt i obowiązek!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.