Król narodów

O Rex gentium!
O Królu narodów!

Nolumus hunc regnare super nos!
„Nie chcemy, żeby ten królował nad nami” (Łk 19, 14).

In toto et pars continetur – „W całości i część jest zawarta”. Skoro Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata, to i świata. Skoro świata, to i narodów. Skoro narodów, to i polskiego narodu.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus