Postulat jest fundamentalnie i ciągle jeden: dopuścić prawdę do głosu

Odpowiedzcie więc jasno: Czy uznajecie, że wiara wyznawana i praktykowana do roku 1958 była wiarą jednego, świętego, powszechnego, apostolskiego, rzymskiego Kościoła, jedynego prawdziwego Kościoła założonego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa?
Czy uznajecie, że wiara wyznawana i praktykowana do roku 1958 była wiarą katolicką, objawioną przez Boga, zawartą w Piśmie świętym i Tradycji, rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół Katolicki?
Czy uznajecie, że wiara wyznawana i praktykowana do roku 1958 była wiarą katolicką, jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie duszy, za którą oddały życie rzesze Męczenników, i dzięki której do świętości doszły rzesze Świętych?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube