Miesiąc: Grudzień 2015

O rekolekcjach adwentowych dziękczynnie i perspektywicznie

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy modlili się w intencji rekolekcji, które mogłem dzięki dobroci Bożej głosić w ubiegłą sobotę i niedzielę (12-13.12.2015). Bóg zapłać.
Dobrą jest rzeczą widzieć owoce łaski w życiu młodych mężczyzn i za te owoce dziękować Panu Bogu. Myślimy jednak perspektywiczne i dlatego rodzi się prośba: za młodych uczestników tych rekolekcji módlmy się nadal, aby coraz bardziej pogłębiała się ich wierność i rozumna służba Panu Bogu, który objawia się przez Pismo Święte i Tradycję. Módlmy się o rozwój podejmowanych przez nich katolickich inicjatyw – według Bożych zamysłów. A przede wszystkim módlmy się o zbawienie ich duszy, bo to najważniejsze.
Tematy rekolekcji były trzy: mówiłem o dobrej spowiedzi oraz o cnocie czystości. Trzeci temat był o wierze – dokładnie powtórzyłem Wykład łomżyński→

Niech Bóg będzie uwielbiony!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Wierność i zdrada

Omnis, qui negat Filium, nec Patrem habet;
qui confitetur Filium, et Patrem habet.
„Każdy, kto nie uznaje Syna,
nie ma też i Ojca,
kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca” (1 J 2, 23).

Zdumiewa i przeraża indyferentyzm i niewiarygodna potulna czołobitność wielu wobec aktywnych gestów religijnych o charakterze apostazji i herezji, całkowicie sprzecznych ze stałą dwudziestowieczną praktyką i doktryną katolicką. Przekrój społeczno-hierarchiczny – od góry do dołu.
Wrogów Chrystusa uważać za przyjaciół? Kim więc jest dla nas Chrystus? Religioznawczym reliktem?
Zaprawdę, jest problem wiary i czystego serca, i dobrego sumienia. „Zboczywszy od nich, niektórzy zwrócili się ku czczej gadaninie. Chcieli uchodzić za uczonych w Prawie nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą” (1 Tm 1, 6-7).
Smutny i żałosny to widok, kiedy duchowny katolicki, powołany do głoszenia i obrony Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, dywaguje i rozbraja katolickie umysły, wygaszając ich naturalną i wspartą łaską dążność do rozróżniania.
Męczennicy mieli więcej wiary i rozumu. A raczej: męczennicy mieli wiarę i rozum. Epizod z życia Apostoła Narodów wiele nam mówi o tym, co miał w głowie i w sercu: „Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków” (Dz 17, 16).
Aktywne uczestnictwo w obrzędach innych religii jest grzechem, jest zdradą Chrystusa, co najmniej w tym sensie, że neguje jedyność Chrystusa i prawdziwość wiary katolickiej.
Jezus Chrystus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6).
Bireligijność* i multireligijność** to religijny proceder antykatolicki. Bireligijność i multireligijność są zdradą Chrystusa i czynieniem Go kłamcą.
Chciałoby się zawołać jak św. Paweł do Galatów: „O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?” (Ga 3, 1).
Pan Jezus mówi: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32-33).
Pan Jezus mówi: „Moje owce słuchają mego głosu” (J 10, 27).
Owce, czy jesteście Chrystusowe?
Czyż i wy chcecie Chrystusa zdradzić?
Święta cierpliwości Boża!

– – –
* bireligijność – wyznawanie dwóch religii.
** multireligijność – wyznawanie wielu religii.


Encyklika Piusa XI Mortalium animos woła o lekturę rozumną!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Walka z Tradycją jest walką z Panem Bogiem

Itaque fratres, state et tenete traditiones, quas didicistis…
„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji,
o których zostaliście pouczeni” (2 Tes 2, 14).

Mówimy o Tradycji→ rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół.
Wszelkie działania restrykcyjne, marginalizujące i dyskryminujące Tradycję są działaniami antykatolickimi, niszczącymi wiarę. Walka z Panem Bogiem. Wielki to nierozum i krzywda dla dusz niepomierna.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Akt miłosierdzia w czasach konfuzji powszechnej

Źródłami Objawienia Bożego są Pismo święte i Tradycja→ (rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół).
Głosić autentyczną niezmutowaną naukę Bożą, zawartą w Objawieniu Bożym – oto wyborny akt miłosierdzia, owocny dla dusz w czasach konfuzji powszechnej. Święty i niedyspensowalny obowiązek duchowieństwa katolickiego!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Ks. Gommar A. De Pauw (1918-2005) o tradycyjnej Mszy Świętej (napisy polskie)

Jest coś niezwykle pięknego, gdy kapłan sędziwy, po pięćdziesięciu latach kapłaństwa z szacunkiem wznosi Kielich Pański i odprawia tę samą Mszę Świętą, przez którą Kościół Katolicki przez wieki oddawał Panu Bogu doskonały kult.


(napisy polskie włączymy w dolnym rogu,
klikając na czwartą ikonkę od prawej)


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Główne prawdy wiary

Główne prawdy wiary

  1. Jest jeden Bóg.
  2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
  3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty – czyli Trójca Przenajświętsza.
  4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
  6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Z Katechizmu→


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

To nie Kościół zdradza Chrystusa

To nie Kościół Katolicki wykoślawia i zdradza Boże Objawienie zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji→. „Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową” (Ga 1, 7). Ludzie ci zasiedli na najwyższych urzędach. Konsekwentnie, jeśli zasiedli na najwyższych urzędach, mają ścisły obowiązek wiernie przekazywać Boże Objawienie zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji. Jeśli tego nie czynią, to jest ich osobista wina – choć skutki jej są społeczne, dramatycznie powszechne!
Prawowitą doktrynę Kościoła znajdziemy z pewnością w Bibliotece ’58→.
To nie Kościół Katolicki wykoślawia i zdradza Boże Objawienie zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji. „Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową” (Ga 1, 7).
Kochajmy Kościół Katolicki – Matkę naszą. W Nim jest Prawda: Boże Objawienie zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji – Prawda, od wieków nauczana, która prowadzi do zbawienia duszy.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Wymogi wiary są w pełni kompatybilne z ludzką naturą

Pan Bóg jest Stwórcą natury ludzkiej i zna ją najlepiej, i najlepiej wie, co jest dla tej natury dobre.
Wymogi wiary są w pełni kompatybilne z ludzką naturą.
Zgodzić się z Panem Bogiem – także w zakresie wymogów wiary i moralności – jest aktem w najwyższym stopniu dobroczynnym dla człowieka. Niektórzy do tej konkluzji dochodzą po wielu latach. Lepiej późno niż wcale. A raczej: lepiej wcześniej niż później. Pan Bóg jest dobry. Naprawdę.
Jak piękne perspektywy odsłania nam wiara katolicka, jedyna prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie duszy.
Naprawdę piękne i słuszne jest zgodzić się z Panem Bogiem.
A wtedy? Dobre widoki na przyszłość i na wieczność.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Źródło krystaliczne, bo katolickie. Nieodzowne!

Missa (6)

Voler purificare la Chiesa senza la Messa cattolica
è una tragica illusione.

Tragiczną iluzją jest chcieć oczyszczać Kościół
bez katolickiej tradycyjnej Mszy Świętej.

(z komentarza redakcyjnego Radicati nella fede
– Anno VIII n° 12 – Dicembre 2015)


Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui…

Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz…

Louis Vierne (1870-1937), Tantum ergo
wyk.: The Choir of Westminster Cathedral, dyr. James O’Donnell,
Joseph Cullen – organy.

Życzliwi Czytelnicy wybaczą prezentowanie niektórych wykonań z kontekstów niekatolickich, z którymi autor bloga w żaden sposób się nie utożsamia. Priorytet niech będzie tu dany kompozytorowi, jego dziełu, katolickości treści i pięknu interpretacji. A sam Louis Vierne był wieloletnim organistą katedry Notre Dame w Paryżu.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Czas na decyzję przychodzi – prędzej czy później

Na rynku jest dzisiaj wiele ofert religijnych podających się za katolickie.
Och, co za szczęście, że Pan Bóg dał nam rozum. Zauważmy!
Co za szczęście, że Pan Jezus już dwa tysiące lat temu założył swój Kościół, a w nim podał rozumnemu człowiekowi Bożą doktrynę – pewną.
Wyłóżmy zwięźle: Kościół przez dwa tysiące lat uczył, co to jest wiara katolicka i jak nią żyć, aby osiągnąć zbawienie wieczne.
Zamglenie klarownej doktryny katolickiej? Zrównanie wszystkich kultów w świecie? Judaizująco-protestantyzujące deformacje doktrynalne i kultyczne? Zawracanie wiary katolickiej w kierunku judaizmu? Nachalne wciskanie terminologii judaistycznej? Profanacyjne aberracje kultu eucharystycznego? Uzurpacyjne wciskanie świeckich i osób zakonnych płci obojga w funkcje przynależne duchownym? Uzurpacyjne wtargnięcie do miejsca świętego – do prezbiterium i tabernakulum? Propaganda ekscytujących nurtów przewracających się na posadzkę w polskich kościołach? Grzęźnięcie w morzu masowej produkcji współczesnych rewelacji (tzw. objawień), nie mających aprobaty Kościoła?
Z cierpliwością należy powtórzyć: raz jeden trzeba się zdecydować – czy chcę być rzymskim katolikiem i zbawić duszę swoją, czy też chcę balansować nadal pośród wielu ofert religijnych podających się za katolickie, oferowanych dzisiaj na rynku?
Czas na decyzję przychodzi – prędzej czy później.
Jest tajemnica Bożej cierpliwości – wielkodusznej!
Szczęśliwi są ci, którzy poznali wiarę katolicką.
Szczęśliwi są ci, którzy wybrali wiarę katolicką i żyją nią.
Zaprawdę, można do nich odnieść słowa Psalmisty:
„Sycą się obfitością Twojego domu,
poisz ich potokiem Twego szczęścia” (Ps 36(35), 9).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Uprawnione pytanie owiec do pasterzy

Kościół Katolicki istnieje dwa tysiące lat.
Kościół Katolicki istnieje nie od pięćdziesięciu lat.
Prawda wybrzmiewa w nauczaniu Kościoła Katolickiego przez dwa tysiące lat. Szeroki dostęp do Prawdy daje nam coraz szerzej rozpowszechniana w Polsce i w środowiskach polonijnych Biblioteka 58→.

Salus animarum suprema lex – Zbawienie dusz najwyższym prawem. Złota zasada Kościoła Katolickiego.
Można formę przekazu stylizować, aby bez potrzeby nie antagonizowała i nie wykluczała. Postulat możliwy do zrozumienia, choć wysoce dyskusyjny. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo wygładzenia ostrości merytorycznej Objawienia – co jest zawsze ze szkodą dla dusz. I jest zdradą Prawdy.
Można formę przekazu przekierowywać z tonów nauczających na tony dialogiczne. Postulat możliwy do zrozumienia, choć wysoce dyskusyjny. Zachodzi bowiem niebezpieczeństwo utwierdzania innych w błędzie, w którym tkwią – co jest zawsze ze szkodą dla dusz. I jest zdradą Prawdy.
W końcu jednak nie unikniemy pytania podstawowego, fundamentalnego – merytorycznego:
Czy stoicie zdecydowanie na katolickich pozycjach doktrynalnych, które Kościół Katolicki niezmiennie podtrzymywał, precyzował i których autorytatywnie nauczał przez dwa tysiące lat?
Pytanie uprawnione owiec do pasterzy w czasach zamętu powszechnego.

Weryfikacja katolickości.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube