Miesiąc: marzec 2023

Kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu, 05.03.2023

Kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu, 5.03.2023 r.
Lekcja: 1 Tes 4, 1-7
Ewangelia: Mt 17, 1-9

Słuchaj słowa Pana Jezusa
i postępuj święcie!

Pobierz »

.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Codzienna modlitwa o dobrą śmierć

Czerpmy obficie z bogactwa roku kościelnego. I dokładajmy starań, aby każdy kolejny rok przeżywać coraz gorliwiej!
W tym roku – jeśli dotychczas tego nie czynimy – w marcu, miesiącu poświęconym czci Św. Józefa, postanówmy odmawiać codziennie, do końca życia, modlitwę do Św. Józefa o dobrą śmierć. Święty Józef patronuje między innymi tej sprawie najwyższej doniosłości: dobrej śmierci. Krótkie modlitwy w tej intencji znajdziemy w tradycyjnych katolickich modlitewnikach.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Zbawienne praktyki wielkopostne

W Wielkim Poście wiernie zachowujmy praktyki, od wieków bliskie katolickiej i polskiej duszy:

– Droga Krzyżowa – w piątki,
– Gorzkie Żale – w niedziele.

Przybywajmy na Drogę Krzyżową, aby wspólnie przechodząc od stacji do stacji, z miłością rozważać tajemnicę Męki Pańskiej.


Gdyby jakiś człowiek miał znosić obelgi, bicie i uwięzienie za jednego ze swoich przyjaciół, jakże przykro byłoby mu dowiedzieć się o tym, że tenże jego przyjaciel o tym nie pamięta i nawet nie chce, by inni mówili przy nim o tym. Z drugiej strony, jakże byłby zadowolony, odbierając od przyjaciela częste podziękowania i wiedząc, że zawsze mówi on o tym z uczuciem. W ten sposób Jezus Chrystus jest bardzo zadowolony, gdy z pełną miłości wdzięcznością wspominamy Jego cierpienia, żale i śmierć, jaką On wycierpiał za nas” (Św. Alfons Maria Liguori).

„Lecz On zraniony został za nieprawości nasze,
starty został za złości nasze” (Iz 53, 5).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Miesiąc marzec

Marzec tradycyjnie poświęcony jest szczególniejszej czci Św. Józefa.
Odmawiajmy codziennie Litanię do Św. Józefa oraz Modlitwę do Św. Józefa po Różańcu – więcej.
Kto jeszcze nie posiada obrazu lub figury Św. Józefa, niech – jeszcze przed przypadającą 19 marca uroczystością – zakupi, przyniesie kapłanowi do poświęcenia i w domu umieści na poczesnym miejscu. Patron doskonały!
Z wielką ufnością powierzajmy Św. Józefowi Wielki Post, nasze modlitwy, prace i umartwienia, i wszystkie nasze intencje.
Jako codzienną lekturę w marcu weźmy sobie jedną czytankę dziennie z tego cennego reprintu:


„Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego. Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich. Chciał nas Pan przez to zapewnić, że jak był mu poddany na ziemi jako opiekunowi i mniemanemu swemu ojcu, który miał prawo Mu rozkazywać – tak i w niebie czyni wszystko, o cokolwiek on Go prosi. Przekonali się o tym i inni, którym poradziłam, aby się jemu polecili. I coraz więcej jest już takich, którzy go czczą i wzywają, doznając na sobie tej prawdy” (Św. Teresa z Avili, Księga życia, rozdz. VI).

Przyłącz, Bracie miły, do modlitw czcicieli św. Józefa i swoje modlitwy, a bądź przekonanym, że jeżeli ty ze serca czcić Go będziesz, On przyczyną swoją błogosławieństwo i obfite łaski wypraszać ci będzie” (Ks. W. Mrowiński T.J., Miesiąc marzec).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.