Grzechy mowy

Obmowa jest grzechem.
Oszczerstwo jest grzechem.
Plotka jest grzechem.
Pomówienie jest grzechem.
Potwarz jest grzechem.
Pochopny sąd jest grzechem.

Pochopne podejrzenie jest grzechem.
Niszczenie dobrej opinii bliźniego jest grzechem.
Fałszywe oskarżenie jest grzechem.
Znieważanie bliźniego jest grzechem.

Czego zakazuje piąte Przykazanie Boże?
Piąte Przykazanie Boże: „Nie zabijaj”, zakazuje nam zabijać, bić, ranić i w inny sposób wyrządzać fizyczną krzywdę naszym bliźnim, czy to osobiście, czy też za pośrednictwem kogoś innego, a także zakazuje życzyć bliźniemu zła i znieważać go słownie.

Co powinien uczynić człowiek, który skrzywdził swego bliźniego na ciele lub na duszy?
Człowiek, który skrzywdził swego bliźniego na ciele lub na duszy, powinien nie tylko wyznać swój grzech, ale musi także naprawić szkodę przez wynagrodzenie swemu bliźniemu strat, które spowodował, odwołać błędy, które głosił i dać dobry przykład.

Czy wystarczy wyznać grzech popełniony przeciwko ósmemu Przykazaniu Bożemu?
Nie wystarczy wyznać grzechu popełnionego przeciwko ósmemu Przykazaniu Bożemu, ale należy ponadto odwołać wszelkie wypowiedziane oszczerstwa i w miarę możliwości naprawić wyrządzone krzywdy.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X

„Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mężem doskonałym; może także na wodzy trzymać całe ciało” (Jk 3, 2).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.