Błogosławieństwo czystości

Beáti mundo corde, quóniam ipsi Déum vidébunt.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Mt 5, 8


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.