Błogosławieństwo pokoju

Beáti pacífici, quóniam fílii Déi vocabúntur.
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
Mt 5, 9


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.